Schrik niet als u de volgende dagen reeds arbeiders aan het werk ziet op en rond de Blerebergstraat en Postweg.  Nee, de rioleringswerken starten nog niet onmiddellijk, maar voorafgaande proefsleuven en sonderingen worden wel al uitgevoerd.

 “Als alles volgens planning verloopt, zouden de werken aan de riolering van de gehele Blerebergstraat, na de zomer van 2021 moeten starten, “ geeft schepen van milieu Raf Alaerts mee.  “Dankzij deze werken kan de ontdubbelingsgraad in onze gemeente weer fors stijgen aangezien eerdere gerealiseerde projecten, zoals bv Keulestraat, hierop aansluiten en op die manier ook aangesloten kunnen worden op het waterzuiveringsstation.  Weer een stap dichter bij propere beken en waterlopen dus…”

 “Er zijn inderdaad ook stevige budgetten voorzien voor dit dossier in de gemeentelijke begroting, “ pikt schepen van financiën Loddewykx in.  “Er wordt gerekend aan 1.000.000 € kostprijs, waarvan we 400.000 € willen recupereren via een fietssubsidiedossier.”

“Op het hellend stuk van de Blereberg zullen inderdaad nieuwe, brede fietspaden worden aangelegd, waarvoor we dan rekenen op subsidiesteun.  Het stuk bebouwde kom tussen gemeentehuis en Optielt, zal uitgerust worden met trottoirs en fietssuggestiestroken, om een uniform beeld te krijgen met de rest van de bebouwde kom op de Rillaarseweg, Kruisstraat en Heuvelstraat, waar tijdens de vorige legislatuur bewust voor de fietssuggestiestroken werd gekozen, “ besluit schepen Alaerts.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties