De gemeenteraad besliste in zitting van 18/11/2021, om de aanvullende belasting op de personenbelasting voor de inwoners van Tielt-Winge te verlagen van 8,5 naar 7,9% vanaf 1 januari 2022.  Deze maatregel is een direct gevolg van de invoering van Diftar, eveneens vanaf 2022.  

Onze schepen van Financiën Jan Loddewykx geeft tekst en uitleg: “De aanvullende belasting op de personenbelasting, in de volksmond nogal gauw de gemeentebelasting genoemd maar dat is het dus feitelijk niet, bedraagt in Tielt-Winge momenteel inderdaad 8,5%.  Daarmee scoren we hoog in Vlaanderen; dat beseften we.  Tegelijk merk ik op dat de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing  slechts 850 bedroegen.  In vele gemeenten ligt deze dan weer fors hoger.  Maar terug naar de personenbelasting: goed nieuws inderdaad, we verlagen daar van 8,5% naar 7,9%.”

 “Eén en ander is een rechtstreeks gevolg van de invoering van Diftar.  Waar in het huidige systeem de gemeente jaarlijks nog ongeveer 600.000 € uit eigen zak moet bijpassen, zal dat in het geval van Diftar ‘maar’ 370.000 € meer zijn.  De inwoner betaalt immers zelf ongeveer 200.000 € extra tov het huidige zakkensysteem.  Het is dan niet meer dan logisch dat diezelfde inwoner die 200.000 € gecompenseerd krijgt; concreet door toepassing van een belastingsverlaging.”

Schepen van Milieu Raf Alaerts merkt hierbij nog op dat de afvalfactuur nog steeds hoog blijft.  “Inderdaad 370.000 € van de algemene middelen die we moeten besteden aan afvalverwerking, blijft een immens bedrag.  Want een aanzienlijk deel van de belasting die eenieder betaalt, wordt dus opgesoupeerd aan de afvalophaling.  Je leest en hoort vaak dat de zakken of Diftar-tarieven te duur zijn; ik denk dat de meeste mensen niet beseffen dat als ze alles uit eigen zak moesten betalen, dat de rekening dan eigenlijk maal 3 zou gaan.  Alleen door nog consequenter afval te gaan sorteren, maar vooral voorkomen, kunnen we die zware kost terugdringen.  En krijgen we ook een positieve impact op het milieu en de omgeving waarin we leven.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties