Net zoals ander Lokale Besturen, kreeg ook Tielt-Winge in 2020 subsidies van hogere overheden, afgerond 138.000 €, die ze vrij kon besteden ter ondersteuning van de verenigingen in de gemeente.

In de gemeenteraad van december werd vastgelegd hoe deze verdeling zou gebeuren, in de gemeenteraad van januari werden vervolgens de bedragen per vereniging vastgelegd.

 

“Het grote uitgangspunt binnen de coalitie was dat de gelden integraal zouden terugvloeien naar de verenigingen, en dat er daarvoor objectieve criteria zouden gebruikt worden,” geeft schepen Germaine Willems mee.  “De bestaande subsidiereglementen zijn doorgetrokken om de berekening voor de diverse verenigingen uit te voeren.”

“In ons omringende gemeentes, werd deze filosofie niet altijd gevolgd, en werd een deel van de pot doorgesluisd naar de algemene middelen.  Niet zo in Tielt-Winge, waar de gelden voor 100% terugvloeien naar de verenigingen.  Een bijkomende insteek richting onze verenigingen, is dat we ook de incentive willen leveren om – zodra het terug kan en mag – het verenigingsleven terug op te krikken, “ vervolgt schepen Loddewykx.  “De verenigingen krijgen in tegenstelling tot de klassieke subsidies, hun bedrag niet onmiddellijk uitbetaald, maar kunnen hun subsidie via een mechanisme van trekkingsrechten gebruiken: zo kunnen ze gemeentelijk patriumonium huren,  maar kunnen zij deze betalen vanuit hun subsidiepotje.  Bijkomend kunnen jeugdverenigingen hun subsidies ook gebruiken voor investeringen aan hun infrastructuur.  Maar vooral: wanneer verenigingen voor hun eetdagen of ledenfeesten (het echte verenigingsleven dus), hun waren aankopen bij lokale handelaars, dan kunnen ze ook deze bedragen terugkrijgen uit hun subsidiepotje.  De ideale manier dus om verenigingen verder te stimuleren om mensen opnieuw te verenigen en de verbondenheid via het sociale weefsel terug te laten komen.  Iets waar we met zijn allen massaal naar snakken, maar waarbij we nog zullen moeten wachten tot deze corona-pandemie ingedijkt is.”

“De komende dagen zullen de verenigingen individueel op de hoogte gebracht worden van het bedrag dat voor hun voorzien wordt, en de precieze modaliteiten die ze moeten vervullen om hiervan gebruik te kunnen maken.  Maar we hebben dat bewust zeer laagdrempelig gehouden”, besluit Germaine.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties