Camera van EcoWerf betrapt sluikstorters

Aan de ene kant: reinigingsploegen en zwerfvuilvrijwilligers die zich dagelijks inzetten voor een propere leefomgeving. Aan de andere kant: sluikstort. Het blijft een ergernis voor de gemeente en haar inwoners. 

Sluikstort opruimen is een eerste stap. Daarnaast voert EcoWerf reeds verschillende jaren acties om inwoners te sensibiliseren om geen sluikstort achter te laten bij de inzamelpunten voor glas. Volgens EcoWerf en de gemeente Tielt-Winge is het nu ook tijd om te handhaven. Tijdens de maand oktober werd de pakkans voor sluikstorten aan de glasbolsite van Delhaize (Leuvensesteenweg) verhoogd. De inzet van een camera in de gemeente ontraadde sluikstorters of betrapte hen. In dat laatste geval kunnen overtreders een GAS-boete ontvangen.

Er werden in de maand oktober op de glasbolsite 10 overtreders geïdentificeerd, goed voor een totale boete van €800 tot €3000. 

Sluikstorten leidt niet alleen tot hoge opruimkosten, het vervuilt ook de omgeving en draagt bij aan de onveiligheid van openbare ruimten. Om die reden worden sluikstorters streng beboet als ze betrapt worden. Zo kunnen ze een boete krijgen tot maximum 350 euro en staan ze in voor de opruimkosten van het achtergelaten afval.

 

Achtergrondinfo
Deze actie kadert in het glasbolproject dat EcoWerf, in samenwerking met 8 lokale besturen en Mooimakers, uitvoert om het sluikstorten aan bepaalde glasbolsites aan te pakken. Want ook al daalt het sluikstort aan de glasbollen, de cijfers blijven te hoog. Zo haalden we in 2021, in heel het EcoWerf-werkingsgebied, 84 ton sluikstort aan de glasbollen op. Een daling van 12 ton tegenover 2020, toen werd er 96 ton opgehaald. In 2019 was dit zelfs nog 113 ton.

Binnen dit project test EcoWerf ook enkele andere acties. Zo testten we het effect van  glasbolmeters/peters, het opfleuren van glasbollen door lokale kunstenaars of glasbolbewakers, kleien figuurtjes gemaakt door de leerlingen van de nabijgelegen school. Op korte termijn konden we dankzij deze acties een vermindering van 15% sluikstort vaststellen. Op lange termijn, gaat de vermindering van de vervuiling zelfs tot 25%. EcoWerf streeft dan ook samen met haar gemeenten en steden naar een schonere leefomgeving voor haar inwoners.

 

Over Mooimakers

Mooimakers is het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstort van de OVAM, Fost Plus en de VVSG. Mooimakers voert onderzoek, stimuleert kennisuitwisseling, organiseert campagnes en ondersteunt op een proactieve manier alle actoren die zich engageren in de strijd tegen zwerfvuil en zet zelf aanstekelijke acties op. Mooimakers geeft uitvoering aan het beleid rond zwerfvuil en sluikstorten.

Meer informatie: www.ecowerf.be

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties