Fractie Samen diende namens F. Broos in april een klacht in bij de gouverneur en ABB tegen de gemeenteraadsbeslissing van 18 maart tot aanduiding van een opstalhouder en vaststelling van het compromis Solveld.  Deze klacht werd door de gouverneur afgewezen op datum van 2 juni laatstleden, zo mocht blijken op de gemeenteraad van juni.

“Dat is inderdaad een correcte analyse,” vult schepen Loddewykx (CD&V) aan.  “Nadat Samen in de gemeenteraad tot 2x toe vond dat het dossier stonk, geeft de gouverneur hen zeer duidelijk ongelijk: de principes van mededinging en gelijkheid van inschrijvers werden gerespecteerd.”

Samen was in dit dossier van mening dat het college van Burgemeester en Schepenen zijn boekje te buiten was gegaan, en dat de toegepaste praktijken niet toelaatbaar waren.  Er werd geschermd met termen als overheidsopdrachten en de wet op de openbare aanbesteding.  En het feit dat de principes hier geschonden werden.

“Samen was inderdaad van oordeel dat het de gemeente niet toegestaan was om in onderhandeling te gaan.  Omdat het echter geen echte overheidsopdracht betreft, maar wel een toekenning van een zakelijk recht, is alles wat minder scherp omschreven; en hebben we als college dan ook de nodige onderhandelingen gevoerd, om voor Tielt-Winge en haar inwoners het beste bod, zowel financieel als inhoudelijk te krijgen.  In die zin begrijp ik de demarche van Samen dan ook allerminst.  Wilden ze dan liever een minder gunstige overeenkomst?  Of was het gewoon de bedoeling om het project te saboteren?  Dan begrijp ik waarom ze menen dat het dossiertje stonk.”

Later op de avond keurde de gemeenteraad het ontwerp en de modaliteiten van de opstalakte goed.  De schepen hoopt dat ondanks deze vertragingsmanoeuvres, er alsnog in de nazomer padel kan gespeeld worden op ’t Solveld.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties