Het aanvullend reglement op de politie van het wegverkeer was in Tielt-Winge aan een grondige vernieuwing toe.  Een opeenvolgende wisseling van snelheidsregimes (50-70-50-70) bijvoorbeeld waren een doorn in het oog van veel inwoners.  Afgelopen gemeenteraad werd dan ook een nieuw reglement goedgekeurd, dat in voege gaat op 1 oktober 2021.

“Er was in de gemeente al lang wrevel over een aantal zaken in het politiereglement,” licht schepen van mobiliteit Raf Alaerts (CD&V) toe.  “Daar hebben we getracht om zoveel mogelijk een einde aan te stellen.  Weliswaar in 2 stappen.  Op een aantal plaatsen wordt er nu overgestapt naar een maximale snelheid van 50km/u.  Later, na de aanleg van nieuwe fietspaden, trekken we dan terug op naar 70 km/u.  Dit is zo bijvoorbeeld op de Statiestraat en de Haldertstraat.  Maar de opeenvolging van 50-70-50-70, die zal eruit gaan!”

Een andere grote verandering, zijn de typische F99-borden.  Alle ruilverkavelingswegen in het dorp, zullen binnenkort enkel nog met de wagen toegankelijk zijn voor bewoners en bezoekers.  Fietsers, ook de speedpedelecs, landbouwvoertuigen, voetgangers en ruiters blijven toegelaten.  Schepen Alaerts beaamt dit: “Er is inderdaad geopteerd om op een aantal wegen, niet meer te focussen op het doorgaand autoverkeer, maar om deze straten terug te geven aan de gebruikers: bewoners en hun bezoekers, en uiteraard ook de zachte weggebruikers.  Dit betreft allemaal 1-vaksbaantjes, waar kruisen zeer moeilijk is.  Laat ons de zachte weggebruikers maximaal comfort geven, en de auto langs de hiervoor uitgeruste wegen proberen te sturen.  Een typisch voorbeeld is de Oude Leuvensebaan, die soms eerder lijkt op een autostrade tussen Motbroek en Tielt, terwijl de Leuvensesteenweg nog geen 300m verder parallel loopt.  Bedoeling is dat dit een fietsautostrade kan worden op termijn.”

Een derde grote aanpassing is de voorrang aan rechts.  Op het grondgebied van Tielt-Winge verdwijnt deze.  Elke straat zal dus ofwel voorrang hebben, of voorrang moeten verlenen.  “Inderdaad, gedaan met gevaarlijke toestanden op dat vlak.  Aan elk kruispunt zal het duidelijk zijn wie voorrang moet verlenen.  In stedelijk gebied heeft de voorrang aan rechts nog zijn nut, maar in landelijk gebied, leidt dit enkel tot verhoging van de risico’s.”

Tot slot zijn er nog een aantal kleinere, maar niet minder belangrijke ingrepen: in woonwijken komen net als in schoolomgevingen permanente zones 30.  Enkel aan de Kraasbeekschool blijft een variabele zone 30 van kracht.  Aan de scholen, wordt dan ook de typische belijning voor schoolomgevingen toegevoegd.

“Met al deze maatregelen willen we als gemeente verder evolueren, naar een situatie waar het als zachte weggebruiker veiliger wordt om zich in te bewegen; en waar het als autobestuurder duidelijker wordt, waardoor ook weer de veiligheid vergroot.  We hebben het geluk een landelijke gemeente te zijn, waar het mogelijk is om bepaalde zones meer voor te bestemmen voor de zachte weggebruiker, zonder de autobestuurder te gaan pesten,” concludeert schepen Loddewykx.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties