Het college van Burgemeester en Schepenen keurde in zitting van 08/06 de gunning goed voor het implementeren van nieuwe beheerssoftware voor de afdeling vrije tijd en IBO.  Dit moet voor de administratie, maar nog meer voor de burgers en verenigingen, zorgen voor een efficiëntere werking.

“We kregen inderdaad al te vaak te horen dat de reservaties voor bijvoorbeeld de naschoolse kinderopvang, maar ook voor Sportweken, niet optimaal verliepen, “ geeft schepen Jan Loddewykx aan.  “En dat was dan nog zacht uitgedrukt, mocht ik zelf vaststellen wanneer ik me erin verdiepte.  Bijkomend is het ook niet meer van deze tijd dat een sporthal of een gemeentelijke zaal niet digitaal kan gereserveerd worden.”

De bestaande software had die functionaliteiten wel in theorie, maar in de praktijk bleek dit vaak anders te zijn.  De gebruiksvriendelijkheid was verre van ideaal en de helpdesk van de softwareleverancier liet te wensen over. 

“Ik heb dan enige tijd terug de administratie de opdracht gegeven uit te kijken naar een alternatief.  Gebruiksvriendelijkheid voor de burger en onze verenigingen stonden bovenaan het lijstje met de eisen.  Verder wilden we een zo breed mogelijk digitaal aanbod: beheer voor IBO, inschrijvingen voor events zoals sportweken of grabbelpas, reservaties voor culturele voorstellingen, maar ook reservaties voor de sporthal of gemeentelijke feestzalen.  Tot slot wilden we ook dat de mogelijkheid tot digitaal betalen werd ingebouwd.”

Afgelopen college viel dan de beslissing voor het Kwandoo-platform, dat reeds in verschillende gemeenten met succes wordt toegepast.  Implementatie wordt in 2 fases voorzien: het IBO gedeelte moet klaar zijn voor de start van het nieuwe schooljaar.  Het andere gedeelte volgt in 2022.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties