Tielt-Winge ondertekenden het Burgemeestersconvenant. Daarin staan ambitieuze klimaatdoelstellingen en acties opgenomen. Om hieraan tegemoet te komen stelt Tielt-Winge zijn  gebouwen ter beschikking voor de plaatsing van zonnepanelen. 

Voor de eerste studies wordt gedacht aan grootverbruikers binnen de gemeente.Dit zijn het gemeentehuis, IBO Tielt ,Sporthal, TW 3000 LDC Zonnedries en het elfenhuisje.

SUNFIN bv heeft als doel om de aangesloten gemeenten te ondersteunen bij het plaatsen van zonnepanelen op gebouwen en terreinen eigendom van de gemeente. Dankzij haar aandeelhouderschap bij CREADIV, kan de gemeente gebruik kan maken van de 'in-house'-regeling en wordt de gemeente ontzorgd van tijdrovende procedures o.a. voor het houden van een formele aanbesteding.

Hierdoor  dient de gemeente geen investeringsuitgave te voorzien op haar gemeentebegroting. Meer nog, de gemeente realiseert jaarlijks een energiebesparing 

Wat volgens Schepen Alaerts twee doelstellingen tegelijkertijd zijn.

Namelijk :

Besparen op energiekosten en Klimaatdoelstellingen realiseren .. In dit model kent de gemeente een onvergolden recht van opstal toe aan CREADIV/SUNFIN voor een periode van 20 jaar. 

Na het verstrijken van deze periode wordt de gemeente gratis eigenaar van de geïnstalleerde zonnepanelen, die nog vlot enkele jaren groene stroom kunnen produceren.  De gemeente realiseert door de samenwerking haar klimaatdoelstellingen.

Het Project voorziet ook in de mogelijkheid van burgerparticipatie voor de inwoners van Tielt-Winge, éénmaal de geïnstalleerde zonnepanelen met reële volumes en positieve cijfers bewezen hebben.

Verder heb ik als Schepen van Milieu nog meer goed nieuws.

De eerste deelauto in Tielt-Winge is in bestelling en zal eerdaags geleverd worden.

We hopen hier ook jongere gezinnen mee  te ondersteunen.

We gaan hier natuurlijk ook volop voor het klimaat met de aanschaf van een elektrische deelauto.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties