Samen met schepen Germaine Willems, zorgen we na enkele jaren van stilstand, reeds na 2 jaar besturen voor de gehele invulling van de site; vanuit een visie waar heel Tielt-Winge beter van wordt.  Er is afgestapt van het typische klassieke denken, en er is gekozen voor een mix van klassieke en alternatieve, innovatieve sportinfrastructuur, ook voor niet-georganiseerde sporters.  Door multifunctioneel in te zetten op een divers publiek, kunnen we ook stellen dat we kiezen voor een duurzaam sportbeleid: publieke infrastructuur moet maximaal benut worden.  Goede samenwerkingen met de private sector, leiden daar duidelijk tot een surplus.

De gemeenteraad van Tielt-Winge sprak zich donderdagavond uit over de invulling van de sportsite rondom sporthal ’t Solveld.  Eerder dit jaar besloot diezelfde gemeenteraad al om een recht van opstal te verlenen.  Er dienden zich 3 kandidaten aan, waarbij donderdag dan de toewijzing gebeurde voor een oppervlakte van 50 are.  Ook voor de invulling van de rest van de site werd een princiepsbeslissing genomen.

“We ontvingen inderdaad 3 kandidaturen voor de inrichting van padel aan onze sporthal in Tielt, “ licht schepen van sport Germaine Willems toe.  “2 ervan voldeden aan de verwachtingen van het lokaal bestuur, 1 ervan was kleinschaliger opgevat en konden we dus niet weerhouden.”  “

“Voor het recht van opstal zal de gemeente jaarlijks een canon van 49.000 € ontvangen van de opstalnemer, “ vervolledigt schepen van Financiën Jan Loddewykx.  “Hetgeen uiteraard een meevaller is.  Gedurende de duur van het opstalrecht, 50 jaar, is dit een weerkerende inkomst, die extra beleidsruimte genereert voor de gemeente.  In de eerste plaats kunnen we hierdoor ons voorziene budget voor de inrichting van verdere sport en recreatie op deze site verhogen, zodat we een integrale sportbeleving kunnen aanbieden op een centrale locatie.  Op langere termijn, kunnen de inkomsten ook voor andere beleidsdoeleinden ingezet worden.  Bijkomend kunnen we dankzij de komst van padel aanspraak maken op inkomsten vanuit subsidies, die ook kunnen zorgen voor bijkomende infrastructuur op de site, tot wel 30% van de gedane investering.  Bij het begin van de legislatuur was er weinig budget voorzien voor sport, gezien de krappe ruimte die er was.  Eind 2020 heb ik deze fors opgtrokken van 180.000 € tot 400.000 €.  Als we erin slagen de subsidies naar Tielt-Winge te halen, kunnen we dit hopelijk optrekken tot meer dan 550.000 €.  Hier kunnen we dan op dezelfde site extra faciliteiten voorzien, zoals een kunstgrasveld voor de voetbalclubs en een pumptrack voor fietsers en skaters.”

In diezelfde gemeenteraad werd inderdaad een princiepsbeslissing genomen over de rest van de invulling van de site.  Zo krijgt het college van burgemeester en schepenen van de gemeenteraad de opdracht om een kunstgrasterrein, een pumptrack en een natuurgrasveld aan te leggen.  Verder wordt er gevraagd om de mogelijkheid voor de aanleg van een Finse piste te onderzoeken.  “Helemaal juist, “ beaamt schepen Alaerts.  “Er is een werkgroep opgericht om de invulling van de rest van de site concretiseren.  Lokale sportclubs, jeugdverenigingen en geïnteresseerden waren vertegenwoordigd, maar ook de verschillende politieke fracties.  Via brainstormsessies, zijn dan een aantal mogelijke scenario’s naar boven gekomen, waarbij er een duidelijke voorkeur was voor scenario 1 met padel, kunstgras, pumptrack en een natuurgrasveld.  Bijkomend willen we in elke deelgemeente bewegwijzerde loopomlopen voorzien.  De aanleg van een Finse piste wordt nog verder onderzocht.”

“Belangrijk in de uitwerking van de site is dat we hierdoor een integrale sportbeleving kunnen bewerkstelligen.  Er is voor elk wat wils, “ concludeert schepen Loddewykx.  “Op die manier krijgen we een bepaalde verbondenheid op de site, en kunnen we mensen meer en beter aan het sporten krijgen.  Kinderen komen hun hobby beoefenen, en in tussentijd kunnen de ouders een padelwedstrijdje spelen, en grote zus kan zich uitleven in de pumptrack.  Perfect toch.” 

De schepenen geven ook aan dat ze de site maximaal willen laten benutten, door scholen en bedrijven aan te spreken, voor sportdagen of teambuildings.  “Onze sportsite, gecombineerd met onze toeristische troeven, moeten een referentie kunnen worden op dat vlak.  Het iets minder conventionele aanbod van padel en een pumptrack, moet organisatoren kunnen overtuigen om te kiezen voor sportsite Solveld.  Qua maatschappelijk verantwoord ruimtegebruik is dat ideaal natuurlijk.  Doorheen de klassieke werkuren, worden de terreinen vooral benut door externen, ’s avonds en in het weekend staan ze volop ter beschikking voor onze inwoners.  Bovendien leren buitenstaanders zo Tielt-Winge ook kennen, en kunnen we hun aantrekken voor een volgend bezoek.  Waar onze lokale middenstand dan weer de vruchten van kan plukken.  Een win-win-win dus.”

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties