De voorbije weken werd er enkele malen gediscussieerd op het college van burgemeester en schepenen over een uit te reiken vergunning voor het bouwen van 8 appartementen op het bergplein in Tielt.  CD&V houdt hierbij vast aan de in 2019 opgestelde beleidsnota.  De coalitiepartner oordeelt echter dat er geen probleem is om deze appartementsblok op deze site te onwikkelen, en gebruikt de middelen die voorhanden zijn om de gunstige beslissing er door te drukken.  Na 2 stemrondes van telkens 3 voor en 3 tegen (CD&V), heeft de burgemeester de beslissende stem.  Hij bevestigde uiteraard de houding van zijn liberale fractie in dit dossier om toch verder te verdichten.

 

Waarom kant CD&V zich tegen deze beslissing?  De aanvraag behelst de oprichting van 8 appartementen op het bergplein, ter plaatse van het vroegere postgebouw, op een terrein van +- 10 are.  Een dergelijk grote appartementsblok past niet in het landelijke hart van het bergplein.  In uitvoering van onze beleidsnota en nadien nog strengere uitspraken vanuit de provincie, kunnen we dan ook niet meegaan in de visie om nog meer ongepast te verdichten op zijarmen van de as Rillaarseweg-Blereberg. 

 

Wat wijkt er af?  Een blok van 9,5m hoog en een gevel van meer dan 23m, terwijl 6,5 en 18m toegestaan wordt.  Van kwalitatieve groenzones is al helemaal geen sprake.  De draagkracht van het gebied wordt hier ruimschoots overschreden; iets waar de deputatie het gemeentebestuur al enkele keren op gewezen heeft.

 

Onder impuls van CD&V werden er de voorbije maanden reeds enkele projecten niet vergund, wegens te omvangrijk voor de omgeving: 32 appartementen op hoek Dorpsstraat – Rillaarseweg, 22 appartementen op hoek Glabbeeksesteenweg – Leuvensesteenweg - Halensebaan, 14 appartementen op hoek Keulestraat – Dag en nachtstraat, … en daarmee hebben we ze nog niet allemaal opgesomd.

Lees de reacties ()
Lees de reacties () Verberg reacties