Wie mag stemmen?

Om te stemmen voor de gemeente- en provincieraadsverkiezingen moet je:

  • Belg zijn (op 1 augustus 2018);
  • In het bevolkingsregister zijn ingeschreven (op 1 augustus 2018);
  • minstens 18 jaar oud zijn (op 14 oktober 2018);
  • Niet uitgesloten of geschorst zijn van het kiesrecht (op 14 oktober 2018)

Iedereen die in de kiezerslijsten is opgenomen is verplicht om in het stembureau te verschijnen.